SPORTOVNÍ RYBOLOV
PETŘVALD U NOVÉHO JIČÍNA

PROVOZNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD - SPORTOVNÍ RYBOLOV PETŘVALD

 1. Vstupem do areálu se každá osoba zavazuje dodržovat tento provozní řád.
  Na plnění provozního řádu a pořádek v celém areálu dohlíží provozovatel a zodpovědný správce určený provozovatelem.

 2. Sportovní rybolov a pobyt v areálu soukromé umělé vodní nádrže v Petřvaldě u NJ je na vlastní nebezpečí a na odpovědnost držitele povolenky ( i za rodinné příslušníky, doprovod, domácí mazlíčky apod.). S ohledem na ostatní návštěvníky vyžadujeme u vody slušné chování a dodržování nočního klidu. Je zakázán lov ryb a vstup na hráze silně podnapilým osobám, či pod vlivem omamných látek.

 3. Zakoupená povolenka k rybolovu u správce v tamní rybářské chatě opravňuje lovící rekreačně sportovně rybařit, bez podmínky vlastnictví rybářského lístku. V nepřítomnosti správce volejte tel: 724 22 46 77.

 4. Na rybolov je doporučené se předem rezervovat, (tel. dotázat), z důvodů možnosti rezervace celé přehrady. Je možno přijet kdykoliv a kterýkoliv den. Pokud plánujete příjezd na přehradu v nočních hodinách je nutné se nahlásit správci jezera. Při lovu minimálně na 48 hodin je možno si rezervovat konkrétní místo.

 5. Povolenka s danou časovou platností se zakoupí před započetím rybolovu u správce v rybářské chatě, kde zaplacením souhlasí s dodržováním tohoto provozního řádu. Po skončení platnosti povolenky je lovící povinen povolenku vrátit, nahlásit správci úlovky, které si chce ponechat, proběhne zvážení a doplacení ceny za případné odebrané ryby. Poté se nahlásí odchod z areálu.

 6. Správce a provozovatel mají právo kontroly způsobu lovu, zakoupených povolenek na stanovišti, ulovených ryb a při podezření z neoprávněného odebrání ryb nahlédnout do obsahu osobních věcí,případně vozidel.

 7. Loví se dle provozních hodin vydaných provozovatelem, jinak je možno lovit NON-STOP 24 hod.

 8. Lov ryb je možný celoročně s přesně vyhrazených míst na 2 pruty s max. dvěmi návazci. Každý návazec smí obsahovat jednoháček. Všechny háčky používané při rybolovu musí být bez protihrotu, případně se na místě zamáčknou. Lov na 3 pruty je možný pouze se souhlasem správce.

 9. Lov všech dravců je povolen od 15.6. pouze na přívlač a to s vnadidly šetrnými k rybám. Není dovoleno lov na živou, či mrtvou rybku.

 10. Při rybolovu je lovící povinen přizpůsobit se dalším rybářům a neprovádět úmyslně nahazování přes jejich nástrahy. Zavážení návnad loďkou je dovoleno se souhlasem správce.

 11. Z důvodů šetrnosti k rybám je zakázano používat pletené kmenové nebo odhozové šňůry. Zakazuje se používat pletená šňůra v celé délce návinu ( od navijáku k montáži ) a zároveň se vyžaduje odhozový vlasec. Je vhodné používat bezpečnostní montáže, aby při utržení návazce olovo s vlascem samovolně odpadlo.

 12. Ryby se musí po ulovení, případném vážení, měření a focení co nejrychleji pustit zpátky do vody. Trofejní ryby se fotí v pokleku ( těsně nad zemí ), na podložce, nebo ve vodě, z důvodu možného pádu ryby na zem. Rybu je při této činnosti nutno polévat vodou.

 13. Při manipulaci s rybou se vyžaduje používání podložek pod ryby, vyprošťovače háčků a podběráku s rameny šíře minimálně 80 cm. Pokud jej lovící nemá k dispozici, je možno zapůjčení u správce za poplatek 50 Kč.

 14. Ulovené ryby, které se nepovažují za trofejní je možno si ponechat s těmito mírami: Kapr do 65 cm, Amur do 70 cm, Štika do 70 cm. Ostatní druhy ryb není možno odnášet. Ceny ryb jsou uvedeny v samostatném ceníku ryb. Zasáčkované ryby není možno měnit, případně vracet zpět do vody. Při odchodu od vody jsou ryby správcem zváženy a při vrácení povolenky zaplaceny.

 15. Pokud lovící vlastní vinou nešetrně uloví, silně zasekne, poškodí rybu při vyprošťování, či manipulaci a ryba nese známky možného úhynu, je povinen si takovou rybu zasáčkovat do vezírku a odkoupit. To se týká všech druhů ryb.

 16. V celém areálu platí zásadi čistého prostředí, odpadky a nedopalky patří do sběrných nádob. Po skončení rybolovu je lovící povinen lovné místo uklidit. Platí zde přísný zákaz poškozování okolní zeleně a vyrývání žížal v celém areálu.

 17. Používání rybářských přístřešků, stanů a bivaků je povoleno, ale umístění po domluvě s provozovatelem, případně správcem areálu.

 18. Parkování vozidel je povoleno pouze na místech k tomu určených.

 19. Rozdělávání otevřených ohňů je zakázáno. Grilování v uzavřených grilech na stanovištích je možné po domluvě. V areálu je k dispozici krb, případně je možné zapůjčení malého přenosného ohniště do předem stanovených míst.

 20. Z důvodu ponořených elektrických zařízení není koupání v areálu dovoleno.

 21. Při jakémkoliv porušení pravidel výše popsanými způsoby, nevhodném chování, bude návštěvník vykázán z areálu bez jakékoliv náhrady.

 22. V ostatních oblastech je postupováno podle Zákona o rybářství č. 99/2004 Sb., prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb. a souvisejících předpisů.

 23. Vyhrazujeme si právo na případné změny v provozním řádu sportovního rybolovu Petřvald.