SPORTOVNÍ RYBOLOV
PETŘVALD U NOVÉHO JIČÍNA

PROVOZNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD - SPORTOVNÍ RYBOLOV PETŘVALD

 1. Vstupem do areálu se každá osoba zavazuje dodržovat tento provozní řád.
  Na plnění provozního řádu a pořádek v celém areálu dohlíží provozovatel a zodpovědný správce určený provozovatelem.

 2. Sportovní rybolov a pobyt v areálu soukromé umělé vodní nádrže v Petřvaldě u NJ je na vlastní nebezpečí a na odpovědnost držitele povolenky ( i za rodinné příslušníky, doprovod, domácí mazlíčky apod.). S ohledem na ostatní návštěvníky vyžadujeme u vody slušné chování a dodržování nočního klidu. Je zakázán lov ryb a vstup na hráze silně podnapilým osobám, či pod vlivem omamných látek.

 3. Zakoupená povolenka k rybolovu u správce v tamní rybářské chatě opravňuje lovící rekreačně sportovně rybařit, bez podmínky vlastnictví rybářského lístku. V nepřítomnosti správce volejte tel: 724 22 46 77.

 4. Na rybolov je doporučené se předem rezervovat, (tel. dotázat), z důvodů možnosti rezervace celé přehrady. Je možno přijet kdykoliv a kterýkoliv den. Pokud plánujete příjezd na přehradu v nočních hodinách je nutné se nahlásit správci jezera. Při lovu minimálně na 48 hodin je možno si rezervovat konkrétní místo.

 5. Povolenka s danou časovou platností se zakoupí před započetím rybolovu u správce v rybářské chatě, kde zaplacením souhlasí s dodržováním tohoto provozního řádu. Po skončení platnosti povolenky je lovící povinen povolenku vrátit, nahlásit správci úlovky, které si chce ponechat, proběhne zvážení a doplacení ceny za případné odebrané ryby. Poté se nahlásí odchod z areálu.

 6. Správce a provozovatel mají právo kontroly způsobu lovu, zakoupených povolenek na stanovišti, ulovených ryb a při podezření z neoprávněného odebrání ryb nahlédnout do obsahu osobních věcí,případně vozidel.

 7. Loví se dle provozních hodin vydaných provozovatelem, jinak je možno lovit NON-STOP 24 hod.

 8. Lov ryb je možný celoročně s přesně vyhrazených míst na 2 pruty s max. dvěmi návazci. Každý návazec smí obsahovat jednoháček. Všechny háčky používané při rybolovu musí být s mikrohrotem, nebo bez protihrotu, případně se na místě zamáčknou. Lov na 3 pruty je možný pouze se souhlasem správce.

 9. Lov všech dravců je povolen od 15.6. pouze na přívlač a to s vnadidly šetrnými k rybám. Není dovoleno lov na živou, či mrtvou rybku.

 10. Při rybolovu je lovící povinen přizpůsobit se dalším rybářům a neprovádět úmyslně nahazování přes jejich nástrahy. Zavážení návnad loďkou je dovoleno se souhlasem správce.

 11. Z důvodů šetrnosti k rybám je zakázano používat pletené kmenové nebo odhozové šňůry. Zakazuje se používat pletená šňůra v celé délce návinu ( od navijáku k montáži ) a zároveň se vyžaduje odhozový vlasec. Je vhodné používat bezpečnostní montáže, aby při utržení návazce olovo s vlascem samovolně odpadlo.

 12. Ryby se musí po ulovení, případném vážení, měření a focení co nejrychleji pustit zpátky do vody. Trofejní ryby se fotí v pokleku ( těsně nad zemí ), na podložce s límcem, ve vaničce, nebo ve vodě, z důvodu možného pádu ryby na zem. Rybu je při této činnosti nutno polévat vodou.

 13. Při manipulaci s rybou se vyžaduje používání profi rybářských podložek s límcem, nebo rybářských vaniček, peánu, nebo vyprošťovače háčků a podběráku s rameny šíře minimálně 80 cm. Pokud jej lovící nemá k dispozici, je možno zapůjčení u správce za poplatek 50 Kč.

 14. Ulovené ryby, které se nepovažují za trofejní je možno si ponechat s těmito mírami: Kapr do 65 cm, Amur do 70 cm, Štika do 70 cm. Ostatní druhy ryb není možno odnášet. Ceny ryb jsou uvedeny v samostatném ceníku ryb. Zasáčkované ryby není možno měnit, případně vracet zpět do vody. Při odchodu od vody jsou ryby správcem zváženy a při vrácení povolenky zaplaceny.

 15. Pokud lovící vlastní vinou nešetrně uloví, silně zasekne, poškodí rybu při vyprošťování, či manipulaci a ryba nese známky možného úhynu, je povinen si takovou rybu zasáčkovat do vezírku a odkoupit dle aktuálně platného ceníku. To se týká všech druhů ryb.

 16. V celém areálu platí zásady čistého prostředí, odpadky a nedopalky si lovící sebou vždy odnášejí. Každý rybář, je povinen udržovat na svém lovném místě pořádek. Je zakázáno nechávat odpadky na břehu, nebo je házet do jezera. Po skončení rybolovu je lovící povinen lovné místo uklidit. Platí zde přísný zákaz poškozování okolní zeleně a vyrývání žížal v celém areálu.

 17. Používání rybářských přístřešků, stanů a bivaků je povoleno, ale umístění po domluvě s provozovatelem, případně správcem areálu.

 18. Parkování vozidel je povoleno pouze na místech k tomu určených.

 19. Rozdělávání otevřených ohňů je zakázáno. Grilování v uzavřených grilech na stanovištích je možné po domluvě. V areálu je k dispozici krb, případně je možné zapůjčení malého přenosného ohniště do předem stanovených míst.

 20. Z důvodu ponořených elektrických zařízení není koupání v areálu dovoleno.

 21. Při jakémkoliv porušení pravidel výše popsanými způsoby, nevhodném chování, bude návštěvník vykázán z areálu bez jakékoliv náhrady.

 22. V ostatních oblastech je postupováno podle Zákona o rybářství č. 99/2004 Sb., prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb. a souvisejících předpisů.

 23. Vyhrazujeme si právo na případné změny v provozním řádu sportovního rybolovu Petřvald.